METAMORFOSE MASSAGE

Deze speciale vorm van aanraking is de prenataal- metamorfose therapie. Robert Saint John, de grondlegger van deze techniek, noemde zijn ontdekking prenataal therapie, maar Gaston Saint Pierre werkte de techniek verder uit en noemde het metamorfose massage.

Deze massage vorm is de enige die ik echt als aparte vorm aanbied. Het is een behandeling van ongeveer een uur, waarvan 45 minuten behandeld wordt en 15 minuten gerust.
De “massage” bestaat uit zacht cirkelende bewegingen die worden toegepast op reflexzones van de wervelkolom aan voeten, handen en hoofd.
Door deze eenvoudige zachte methode komt de ontvanger tot bewustwording en kunnen oorzaken uit het verleden die geleid hebben tot blokkades op het gebied van voelen, willen en denken opgeheven worden. Het kan ook gebeuren dat willen -voelen en denken niet met elkaar in harmonie zijn, dan ontstaat er onbalans en onbewust remt dit handelen af. Door deze zachte “massage” vorm kan energie weer gaan stromen en blokkades opheffen. Dit proces kan tot een innerlijke verandering bij mensen lijden en de verandering als een metamorfose wordt ervaren.

Wanneer kies je voor een metamorfose massage (MM)?

Een MM massage kan je helpen als je al wat langer vast zit in een proces en een opening wil bewerkstelligen. Je werkt aan bewustzijn, aan het verwerken van (oude) emoties, psychische of lichamelijke klachten, een (ernstige) ziekte. Deze zachte methode kan ook worden ingezet bij mensen die afscheid gaan nemen van het leven, bewust of onbewust. Mensen die niet meer bij zijn reageren veelal door rustiger te worden. Voor mensen die zich bewust zijn van het naderende einde, kan er helderheid ontstaan in wat ze nog kunnen oplossen om met meer vrede en met minder angst te sterven.

  • Iedereen die wil ontspannen
  • Periodes van verandering (verhuizing, verandering van werksituatie)
  • In moeilijke periodes (een verlies, een scheiding of andere ingrijpende gebeurtenis een plaats in je leven geven)
  • voor mensen met een lichamelijke beperking
  • Bij kinderen
  • Bij autisme en ADHD
  • Voorafgaand aan chemokuur
  • Spasmen
  • Zwangere vrouwen (vanaf 7 maanden)

Een MM is gericht op ontspanning, zelfbewustzijn en wellness. Iedereen zal de massage en de uitwerking daarvan anders ervaren. De MM volstrekt zich voor ieder op een unieke wijze. Hier kan geen voorspelling over worden gedaan.

De uiterst zachte aanraking van de mm kan emotioneel diep doorwerken wanneer het met volle aandacht en aanwezigheid toegepast wordt. Met zacht aanraken krijg het aandacht en warmte. Het mag er zijn en daardoor is de belangrijkste stap gezet om het los te kunnen laten. Zo kunnen we ons bevrijden van spanningen, niemand anders dan wijzelf kan dat doen.

Ik werk dus met een uiterst zachte aanraking beginnend bij de voeten, daarna de handen en als laatste het hoofd. De voeten staan bij MM voor beweging (door de voeten te behandelen brengen we dus beweging tot stand), de energie wordt in beweging gezet.
De handen staan bij MM voor doen (bij de handen wordt dat wat in beweging is gebracht uitgedrukt in handelen). De aanraking op de handen leert ons als het ware om dat wat in beweging is gebracht, om te zetten in daden. De handen corresponderen meer met het hart. Via ons hart kunnen we gehoor geven aan dat wat er in beweging is gebracht. We leren de emoties en gevoelens die los komen te hanteren en ze om te zetten in daden.
Het hoofd staat voor denken. In het hoofd komt het bewegen en handelen samen en wordt geïntegreerd in ons leven. Het hoofd heeft het vermogen om, dat wat los komt door de voeten en wat gestructureerd is door de handen, geestelijk te verwerken. Het hoofd zet alles weer op een rijtje en integreert het in ons leven.

Metamorfose massage 35,00 Euro per behandeling (één uur)

Na de behandeling is het belangrijk om veel water te drinken, water voert afvalstoffen af.
Luister naar je lichaam, voel je je moe ga dan even liggen, het lichaam is de spiegel van ons lichaam!